· castellano    · català  

Última hora

   Barcelona instal·larà 50 punts per recarregar vehicles elèctrics 26/06/2008   
 

L'Ajuntament de Barcelona ha iniciat la implantació d'una xarxa per recarregar vehicles elèctrics, concretament en un aparcament municipal de BSM. L'Ajuntament ja firma un conveni el passat mes de maig amb Bodegues Torres a fi que aquesta empresa pugui carregar en un aparcament municipal les bateries dels vehicles elèctrics de la seva flota de repartiment a la ciutat. El primer punt, que té dos sortidors, està en la confluència del carrer Consejo de Ciento amb Cartagena. El cost del servei és d'1,95 euros per hora, més 1,2 euros per l'estada|estança, i pot ser utilitzat també pels particulars i altres vehicles elèctrics, com les bicis. La intenció de l'Ajuntament és que abans del 2011 el projecte s'estengui a 50 parkings.
La iniciativa, que busca reduir les emissions de diòxid de carboni i el soroll, va dirigida especialment a les empreses que disposen de cotxes que es mouen amb aquesta energia. Actualment el 43% de les emissions de diòxid de carboni estan provocades pel transport, i el 98% del repartiment comercial es du a terme amb furgonetes amb combustibles derivats del petroli.

 Copyright © 2008 - Soloelectricos.com. Todos los derechos reservados.
Tel. contacto 902200260| email: info@soloelectricos.com | www.soloelectricos.com
Aviso Legal - Condiciones de Uso - powered by www.mentesactivas.com