· castellano    · català  

Productos

 
 

//camions elèctrics

Vehicles industrials capaços de transportar mercaderies petites i
mitjanes

 

// Mega Contenidor

25.862€

Vehicle destinat a la recollida de residus, angle d'aixecament 90è aproximadament Bolquet d'alumini alta resistència comporta lateral dreta


 

// Mega furgons

19.894 €

Amb el seu bastidor d'alumini Mega és insensible a la corrosió i amb el seu encadellat sense soldadures garanteix solidesa i fiabilitat en el transcurs dels anys.
Aquest vehiculo és capaç de recórrer amb les seves bateries entre 40 i 80 km segons el model de 8 o 12 bateries.
Càrrega màxima de 500 kg.


 

// Mega Bolquet

21.842€

Aquest vehicle robust i ecològic és capaç de realitzar multitud de treballs. Vehicle especialment pensat per a
el manteniment i neteja d'àrees privades i públiques.
Angle d'aixecament 43è. Temps d'aixecament <8 segons. Bolquet d'alumini amb adrales abatibles.


 

 Copyright © 2008 - Soloelectricos.com. Todos los derechos reservados.
Tel. contacto 902200260| email: info@soloelectricos.com | www.soloelectricos.com
Aviso Legal - Condiciones de Uso - powered by www.mentesactivas.com